kim jest doula?

,DOULA” - słowo pochodzi ze starożytnej Grecji, oznaczało kobietę wspierającą psychicznie matkę w okresie porodu. Dziś nazwa Doula opisuje kobietę doświadczoną w rodzeniu dzieci, służącą informacjami oraz pomocą fizyczną i psychiczną matkom przed, w trakcie i zaraz po porodzie. DOULA to brakujące ogniwo w łańcuszku specjalistów okołoporodowych i poporodowych. Z tą jednak różnicą, że DOULA poświęca swój czas, wiedzę i cierpliwość Matce, która po porodzie również potrzebuje pomocy w znalezieniu się w nowej roli, jaką jest bycie Mamą dla swojego Maleństwa. DOULA rozumie, uczy i pomaga matce w pierwszych dniach jej macierzyństwa. Nie ma znaczenia czy jest to pierwsze dziecko w rodzinie czy kolejne, bo przecież każda ciąża, poród, a potem połóg są różne i za każdym razem jesteśmy inne My – matki oraz Nasze ukochane maleństwa.
Doula jest zaufaną osobą, działającą na rzecz kobiety rodzącej i jej partnera.
Doula może, na życzenie rodziców, asystować aktywnie w przeżyciach ciąży i porodu, nie podejmuje jednak żadnych działań klinicznych ani decyzji w imieniu kobiety rodzącej. Pomaga jedynie zebrać niezbędne informacje ważne do podjęcia odpowiednich decyzji, przyczyniając się tym samym do zapewnienia pełnego komfortu psychicznego porodu dla rodzącej jak i dla jej partnera. Ogrom miłości, ciepła i poświęcenia, które DOULA przekazuje wszystkim mamom i ich dzieciom jest odpłacany uśmiechem, radością i wzajemnym zrozumieniem rodziców i dziecka.

Obecność douli jest ważna!
Badania wykazały, że dzięki obecności douli:

¦ skraca się czas porodu,
¦ zmniejsza się ryzyko porodu zabiegowego czy cesarskiego cięcia,
¦ rodząca lepiej radzi sobie ze skurczami, ma mniejszą potrzebę sięgnięcia po środki przeciwbólowe,
¦ pogłębia się więź i poprawia współpraca między rodzącą a jej partnerem,
¦ rodząca ma większe poczucie kompetencji jako matki,
¦ rzadziej występują problemy z karmieniem piersią.

Nie wiadomo dokładnie jaki mechanizm odpowiedzialny jest za ten efekt. Naukowcy sugerują, że chodzi prawdopodobnie o to, że wskutek działań douli zmniejsza się poziom wydzielania hormonów stresu - adrenaliny i noradrenaliny, odpowiedzialnych za spowolnienie akcji porodowej.

Zadania położnej a zadania douli
Podstawową różnicą między położną a doulą jest to, że położna ma wykształcenie medyczne i w związku z tym jest uprawniona do medycznej opieki nad kobietą w czasie ciąży i porodu. To ona wykonuje wszystkie badania, obserwacje i podejmuje decyzje.
Ponosi odpowiedzialność za stan zdrowia swojej pacjentki. Doula najczęściej nie ma wykształcenia medycznego. Jeśli mieszka w kraju, gdzie usługi douli są popularne ma zazwyczaj za sobą kurs przygotowujący ją do tej roli. Kształcenie douli trwa o wiele krócej niż kształcenie położnej.
Tak więc, o ile położna może być jednocześnie doulą w czasie porodu, doula nie może zastąpić położnej. Do głównych zadań douli należy zapewnienie emocjonalnego wsparcia i komfortu rodzącej. W odróżnieniu od położnej, która może być zaangażowana w opiekę nad wieloma kobietami jednocześnie, doula poświęca czas i swoją uwagę tylko jednej osobie w sposób nieprzerwany. Doula pomaga kobiecie w radzeniu sobie ze skurczami, jest z nią w fizycznym kontakcie.
Dotyka ją delikatnie, aby dodać jej otuchy, ale też masuje w zdecydowany sposób, aby przynieść ulgę w skurczu. Ociera pot z czoła i chwali rodzącą.
Gdy jest taka potrzeba, oddycha razem z nią, wydaje dźwięki. Pełni też rolę łącznika między rodząca/parą a personelem medycznym.
Informuje i dba o to, aby informacje przekazywane przez położną lub lekarza były zrozumiałe.

Rola douli nie kończy się z chwilą urodzenia dziecka.
Tuż po porodzie czuwa nad pierwszym kontaktem między matką a dzieckiem,
i dba o to, aby karmienie rozpoczęło się w sposób prawidłowy.
Dba o komfort matki również po porodzie - pomaga jej umyć się, pamięta o jedzeniu.
Odpowiada na pytania i wątpliwości młodych rodziców.[...]
Anna Otffinowska http://www.rodzicpoludzku.pl/
 

Brak komentarzy: