wtorek, 18 listopada 2014

Obecnie Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zaleca karmienie niemowląt do końca 6. miesiąca życia wyłącznie mlekiem mamy. A potem wraz z innymi pokarmami do drugiego roku i dłużej.

Amerykańska Akademia Pediatrii (AAP) zaleca karmienie piersią co najmniej przez 12 miesięcy.

Europejskie Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci (ESPGHAN) zaleca kontynuować karmienie piersią tak długo, jak matka i dziecko tego potrzebują.
/zdjęcie z streetreverbmagazine.com/

Brak komentarzy: