środa, 19 marca 2014

''W czasie porodu oddychanie pomaga Ci przeżywać głębokie i intensywne uczucia. Nie ma żadnej specjalnej techniki oddechowej, którą należałoby zapamiętać. Po prostu oddychaj swobodnie. Jeżeli jednak w czasie rodzenia odczuwasz wewnętrzne napięcie lub strach, to wtedy głęboki i spokojny oddech pozwala opanować te uczucia i skoncentrować się na własnym wnętrzu. Dzięki temu możesz nie zwracać uwagi na to, co się dzieje wokół Ciebie i osiągnąć stan świadomości właściwy dla porodu''. J. Balaskas ''Poród aktywny''.

Brak komentarzy: