środa, 26 marca 2014

Słynne ''Przyj! Przyj! Przyj!'', które tak często słyszymy w filmach (i na prawdziwych salach porodowych), także powinno zniknąć, jeśli wierzyć amerykańskim badaczom, którzy udowodnili, że takie prowadzenie porodu nie ma właściwie żadnych konkretnych zalet, za to posiada kilka wad. W grupie matek, które prowadziła położna zachęcająca do parcia, dzieci rodziły się zaledwie 13 minut wcześniej niż w grupie mam, które działały instynktownie. Mamy rodzące z ''zachęcaniem'' miały za to następnie więcej problemów z oddawaniem moczu.'' C. Didierjean - Jouveau


Pamiętaj, możesz rodzić instynktownie!
Gwarantuje Ci to Tzw. standard okołoporodowy jest to rozporządzenie Ministra Zdrowia (Dziennik Ustaw Nr 187 z dn. 7.10.2010 poz. 1259), określające procedury postępowania w opiece nad kobietą i dzieckiem podczas ciąży fizjologicznej, fizjologicznego porodu, połogu
oraz opieki nad noworodkiem, który wszedł w życie  7 kwietnia 2011 r.

Brak komentarzy: